Đội ngũ quản lý của chúng tôi.

Tìm hiểu đội ngũ quản lý tại EVER Pharma.


Dr. Friedrich Hillebrand

Chủ tịch & Chủ sở hữu

Là Chủ tịch của EVER Pharma Group, Tiến sĩ Friedrich Hillebrand có hơn 40 năm kinh nghiệm về dược phẩm trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và thương mại hóa. Cho đến năm 2009, ông là Giám đốc điều hành của EBEWE Pharma, một doanh nghiệp chuyên về ung thư và thần kinh, do ông lãnh đạo và phát triển trong 30 năm cho đến khi cuối cùng bán cho Novartis. Friedrich có bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Vienna.

Georges Kahwati

Tổng giám đốc

Georges Kahwati là Tổng giám đốc của EVER Neuro Pharma, EVER Valinject và EVER Pharma Jena. Ông gia nhập Tập đoàn EVER Pharma từ Sandoz International, nơi ông giữ các vai trò Giám đốc Điều hành Thương mại Toàn cầu (Thuốc tiêm cho Ung thư) và Tổng Giám đốc của trang Sandoz Unterach bao gồm Hoạt động Kỹ thuật, Chất lượng và Phát triển. Trước Sandoz, Georges là Phó Chủ tịch Thuốc tiêm Đặc biệt tại EBEWE Pharma, nơi ông đã phát triển đáng kể nhượng quyền thương mại về ung thư để trở thành người dẫn đầu thị trường trước khi bán doanh nghiệp đó cho Novartis vào năm 2009. Georges có bằng Cử nhân Thương mại từ Đại học McGill và bằng MBA của INSEAD .

Dr. Wolfgang Schmitzberger

Tổng giám đốc

Tiến sĩ Wolfgang Schmitzberger là Tổng giám đốc của EVER Neuro Pharma và EVER Pharma Jena. Ông đã làm việc cho Tập đoàn EBEWE / EVER từ năm 1992. Là Giám đốc địa điểm tại trụ sở chính của EBEWE tại Áo, ông chịu trách nhiệm về sản xuất, chất lượng, kỹ thuật, chuỗi cung ứng, sản xuất theo hợp đồng và các vấn đề về quy định / cấp phép trong nhiều năm. Ngày nay, ông đứng đầu Hoạt động Kỹ thuật của EVER tại Áo và Đức, đồng thời tham gia đáng kể vào việc hiện đại hóa công nghệ và xây dựng cơ sở sản xuất mới cho EVER Pharma Jena. Tiến sĩ Schmitzberger có bằng Tiến sĩ hóa học kỹ thuật và kinh tế tại Đại học Linz.

Dr. Julia Hillebrand

Giám đốc điều hành & Đồng sở hữu

Tiến sĩ Julia Hillebrand gia nhập EVER Pharma vào năm 2013 với tư cách là Giám đốc Phát triển Doanh nghiệp và đã đứng đầu bộ phận kinh doanh Thần kinh học từ năm 2016. Bà cũng là thành viên Ban Điều hành của EVER Pharma. Bà Hillebrand có bằng tiến sĩ y khoa tại Đại học Y khoa Vienna.