Trách nhiệm của chúng tôi.

Chúng tôi làm việc vì lợi ích lớn nhất của con người – sức khỏe của bạn! Sức khỏe của bệnh nhân là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm. Thông qua đổi mới, tập trung và tinh thần kinh doanh, chúng tôi mang đến thị trường các giải pháp trị liệu chuyên biệt, có giá trị gia tăng hỗ trợ các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Điều đó mang lại ý nghĩa cho công việc hàng ngày của chúng tôi và cung cấp bản chất của cam kết của chúng tôi đối với sức khỏe.


Văn hóa Doanh nghiệp của chúng tôi.

Khách hàng là trung tâm của công việc của chúng tôi.

Sự hiểu biết và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cải thiện cuộc sống của bệnh nhân và hỗ trợ công việc của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe là trọng tâm của sứ mệnh nghiên cứu, sản xuất và cung cấp của chúng tôi với tư cách là một công ty.

Con người của chúng tôi là trụ cột cho sự thành công của chúng tôi.

Đội ngũ của chúng tôi là tài sản lớn nhất của chúng tôi: các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, kỹ thuật viên, công nhân dây chuyền sản xuất, đại diện chất lượng, đại diện y tế và nhân viên công ty của chúng tôi làm việc đồng bộ như một đội nhanh nhẹn, gắn bó và tôn trọng là chìa khóa thành công của chúng tôi.

Đổi mới như một động lực cho sự phát triển trong tương lai của chúng tôi.

Đổi mới là một yếu tố thiết yếu trong văn hóa làm việc của chúng tôi. Cho dù trong các mô hình đầy thách thức, đã được thiết lập, kết hợp các tính năng “giá trị gia tăng” cho khách hàng của chúng tôi hoặc khám phá các liệu pháp mới và các ứng dụng thuốc y tế, sự phát triển và tăng trưởng của chúng tôi là một chức năng của khả năng đổi mới của chúng tôi.

Môi trường.

Tính bền vững được gắn liền với văn hóa của EVER Pharma, chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất để giảm tác động đến môi trường. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng các cơ sở sản xuất của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý môi trường hiện đại.