Postać farmaceutycznaRoztwór do wstrzykiwań
Dawka5 mg/ml
Skład jakościowy i ilościowy25 mg/5 ml, 50 mg/10 ml, 100 mg/20 ml
Kod ATCC02CA06
Grupa farmakoterapeutycznaLeki adrenergiczne działające obwodowo, antagoniści receptora adrenergicznego alfa.
WskazaniaStany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego (np. przełom nadciśnieniowy), ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne.
Kontrolowane obniżanie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie i (lub) po zabiegu operacyjnym.

Tachyben® jest lekiem na receptę. Informacje przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.
Pełne informacje o leku znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.