Oświadczenie

EVER Pharma Poland dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i kompletne informacje na tej stronie, ale nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, że informacje udostępnione za pośrednictwem tej strony, w tym wszelkie wpisy w bazie danych, są dokładne, kompletne lub aktualne.

EVER Neuro Pharma zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na tej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia i nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji w niej zawartych. EVER Pharma Poland nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub aktualność treści stron internetowych, do których prowadzą linki z tych stron.

W żadnym wypadku EVER Pharma Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tej strony internetowej, jej zawartości lub dostępności, a także dokumentów, usług i informacji znajdujących się na tej stronie. Nie ma znaczenia, czy szkoda ma charakter bezpośredni, pośredni lub finansowy, czy jest szkodą następczą lub inną, która może wynikać z utraty danych, utraty możliwości korzystania z nich lub innych przyczyn dowolnego rodzaju.