Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej działalności, naszych produktów lub inne pytania, zapraszamy do kontaktu.

EVER Neuro Pharma Poland

ul. Dygasińskiego 31
01-603 Warszawa, Polska

BIURO:
Małgorzata Brokman
Tel.: +48 721 242 484
E-Mail: office@everpharma.com

Zdarzenia niepożądane

Bezpieczeństwo naszych leków jest dla nas ważne!
Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego:

EVER Pharma Poland
Ul. Dygasińskiego 31
01-603 Warszawa
E-mail: office@everpharma.com
Tel.: +48 721 242 484

Za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Na adres międzynarodowy: drugsafety@everpharma.com