Ochrona danych osobowych

Wymagania informacyjne zgodnie z art. 13 EU General Data Protection Regulation (GDPR)

W momencie wejścia na naszą stronę internetową, informacje o dostępie (data, godzina, oglądana strona, objętość danych, pobierający adres IP (zanonimizowany)) są przechowywane jako pliki dziennika na naszym serwerze. Odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu sprawnego działania naszej oferty informacyjnej i optymalizacji tej oferty. Dane te są przez nas analizowane w formie anonimowej wyłącznie do własnych celów statystycznych.

Przetwarzanie odbywa się w imieniu EVER Pharma we współodpowiedzialności z innymi spółkami z grupy EVER. Nasze dane kontaktowe można znaleźć tutaj. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem dpo@everpharma.com.

Z zasady Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Wyjątek stanowi przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym zlecenia, które pracują wyłącznie na zlecenie EVER, nie wykorzystują danych do własnych celów i są związane własnymi umowami z obowiązkami ochrony danych wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Posiadają Państwo prawo do informacji, poprawienia i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uwaga dotycząca wykorzystania plików cookies i analizy strony internetowej:
Ta strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie do analizy korzystania ze strony internetowej.
Dzięki analizie tych danych można uzyskać cenny wgląd w potrzeby użytkowników. Wnioski te pomagają w dalszej poprawie jakości oferty.
W tym kontekście wykorzystywane są również tzw. pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową i w ten sposób umożliwiają anonimowe rozpoznanie osoby odwiedzającej. Pliki cookie można zasadniczo odrzucić lub usunąć poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Pliki cookies niezbędne dla funkcjonalności strony internetowej:
Podczas odwiedzania tej strony internetowej, pliki cookie są ustawiane, aby umożliwić funkcjonowanie strony:
fe_typo_user: plik cookie do identyfikacji sesji przeglądania (usuwany po zamknięciu okna przeglądarki).
fe_cookies_accepted: Informacja o tym, czy została wyrażona zgoda na przechowywanie dodatkowych analitycznych plików cookies (okres przechowywania 1 rok).

Analiza użytkowania z Matomo:
Firma EVER Pharma używa Matomo do bardziej precyzyjnej analizy korzystania z naszej strony internetowej. Technicznie niezbędne pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów. Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie polegającym na ulepszaniu naszej strony internetowej.

Ustawiane są następujące pliki cookies:
_pk_id: Aby rozpoznać Państwa urządzenie, gdy ponownie odwiedzą Państwo stronę internetową (okres przechowywania 13 miesięcy).
_pk_sess: Aby rozpoznać Państwa urządzenie podczas bieżącej wizyty na naszej stronie internetowej (okres przechowywania 30 minut).

Matomo zostało skonfigurowane w taki sposób, że wszystkie informacje, które pozwoliłyby na odniesienie się do osoby i są przekazywane z przyczyn technicznych (adres IP) są natychmiast usuwane. Przetwarzanie odbywa się ze względu na nasz uzasadniony interes w optymalizacji naszej strony internetowej. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, klikając tutaj. Dane o Państwa odwiedzinach na stronie internetowej zostaną usunięte po 24 miesiącach.

Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Przetwarzanie odbywa się jednak w naszym imieniu u usługodawcy (Innocraft Ltd.). Wiąże się to również z przekazywaniem danych poza Unię Europejską. Innocraft Ltd. jest firmą zarejestrowaną w Nowej Zelandii. Komisja UE ustaliła w decyzji, że przetwarzanie danych w Nowej Zelandii podlega poziomowi ochrony danych porównywalnemu z poziomem ochrony w UE (dokument C(2012) 9557). Oznacza to, że eksport danych do Nowej Zelandii nie wymaga dodatkowego zezwolenia zgodnie z art. 45 GDPR. Innocraft zobowiązał się w umowie na podstawie art. 28 GDPR do niewykorzystywania danych do własnych celów, a także do przestrzegania innych przepisów GDPR.