Postać farmaceutycznaRoztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Dawka250 mg/5 ml
Skład jakościowy i ilościowy250 mg/5 ml
Kod ATCL02BA03
Grupa farmakoterapeutycznaLeki stosowane w terapii hormonalnej, antyestrogeny
WskazaniaProdukt leczniczy Fulvestrant EVER Pharma jest wskazany:
– w monoterapii do leczenia raka piersi z obecnymi receptorami estrogenowymi, miejscowo
zaawansowanego lub z przerzutami, u kobiet po menopauzie:
– wcześniej nieleczonych terapią hormonalną lub
– z nawrotem choroby podczas lub po zakończeniu leczenia uzupełniającego lekiem z grupy
antyestrogenów lub gdy nastąpiła progresja choroby podczas leczenia lekiem z grupy
antyestrogenów.
– w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka
piersi z obecnością receptorów hormonalnych (ang. hormone receptor, HR), bez nadmiernej
ekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal growth
factor receptor 2, HER2) u kobiet, które wcześniej otrzymały leczenie hormonalne (patrz punkt
5.1).

Fulvestrant EVER Pharma jest lekiem na receptę. Informacje przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.
Pełne informacje o leku znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.