Postać farmaceutycznaKoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka100 mikrogramów/ml
Skład jakościowy i ilościowy200 mikrogramów/ 2 ml
400 mikrogramów/ 4 ml
1000 mikrogramów/ 10 ml
Kod ATCN05CM18
Grupa farmakoterapeutycznaLeki psycholeptyczne, Inne leki nasenne i uspokajające
Wskazania1. Sedacja dorosłych pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), wymagających nie głębszego poziomu sedacji, niż pobudzenie w reakcji na głos (odpowiada poziomowi od 0 do -3 w skali Richmond Agitation-Sedation (RASS)).
2. Sedacja niezaintubowanych pacjentów przed i (lub) podczas procedur diagnostycznych lub zabiegów chirurgicznych wymagających sedacji, np. sedacji proceduralnej/ z zachowaniem świadomości.

Dexmedetomidine EVER Pharma jest lekiem na receptę. Informacje przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.
Pełne informacje o leku znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.