Postać farmaceutycznaRoztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka215,2 mg/ml
Grupa farmakoterapeutycznaLeki wpływające na układ nerwowy
WskazaniaProdukt leczniczy Cerebrolysin jest wskazany jako leczenie wspomagające:
– w demencji starczej typu alzheimerowskiego i demencji pochodzenia naczyniowego
(powstającej na skutek zaburzeń przepływu krwi w mózgu);
– w deficytach poudarowych (zaburzeniach, które powstają po udarze mózgu);
– w urazach czaszkowo-mózgowych (wstrząśnieniu i stłuczeniu mózgu).

Cerebrolysin® jest lekiem na receptę. Informacje przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.
Pełne informacje o leku znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.