Zgłaszanie działań niepożądanych

Zgodnie z obowiązującym prawem, firma EVER Neuro Pharma zbiera informacje na temat bezpieczeństwa swoich produktów leczniczych.

 

Co to jest działanie niepożądane?

Jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

 

Jakie informacje należy zgłaszać?

Każdą niekorzystną i niezamierzoną reakcję organizmu, która wystąpiła w czasie lub po zakończeniu leczenia produktem EVER Neuro Pharma, niezależnie od tego czy jest wpisana do ulotki dla pacjenta czy też nie.

Firma EVER Neuro Pharma gromadzi także informacje o leku, takie jak: zastosowanie leku w ciąży, brak działania leku, błąd w dawkowaniu, stosowanie leku bez wskazań medycznych, czy zastosowanie poza zarejestrowanymi wskazaniami i informacjami.

 

Kto zgłasza działania niepożądane?

Obowiązek taki mają fachowi pracownicy ochrony zdrowia np. lekarz, farmaceuta, ratownik medyczny, pielęgniarka. Prawo do zgłaszania niepokojących objawów związanych z leczeniem mają pacjenci lub ich opiekunowie.

 

Komu zgłaszamy działanie niepożądane?

Fachowi pracownicy ochrony zdrowia mogą zgłaszać działania niepożądane do:

  • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl) i (lub) do firmy farmaceutycznej odpowiedzialnej za dany lek. Pacjenci mogą zgłaszać działanie niepożądane:
  • lekarzowi, farmaceucie, pielęgniarce i innym fachowym pracownikom i (lub) do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl) i (lub) do firmy farmaceutycznej odpowiedzialnej za dany lek.

 

Jak zgłaszać działania niepożądane do firmy EVER Neuro Pharma?

Telefonicznie: 502 326 516 (24 godziny na dobę)

E-mailem: adr(at)mbrconsulting.com.pl lub faxem: 22 37 02 109

UWAGA: Pod podanym numerem telefonu, faksu oraz adresem mailowy nie są udzielania żadne porady i konsultacje medyczne. O poradę należy zwracać się lekarza prowadzącego lub do farmaceuty.

W celu jak najlepszej oceny działania niepożądanego prosimy o podawanie jak największej ilości danych związanych z reakcją niepożądaną. Należ podać co najmniej:

  1. nazwę przyjmowanego leku
  2. opis reakcji,
  3. informacje na temat pacjenta (wiek, płeć, inicjały –NIE należy podawać pełnych danych osobowych)
  4. w przypadku fachowego pracownika ochrony zdrowia (imię i nazwisko, wykonywany zawód, miejsce pracy, telefon kontaktowy). Poniżej zamieszczamy formularz, który pomoże zebrać niezbędne dane. W przypadku korzystania z formularza prosimy o przesłanie go na adres: MBR Consulting s.c. ul. Obrzeżna 18F, 02-691 Warszawa