Informacje wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej

Podczas korzystania z naszych witryn internetowych dane dostępu (data, godzina, odwiedzona strona, rozmiar danych, adres IP, podany w anonimowej formie adres komputera, na którym otwarto witrynę) są zapisywane w plikach dziennika na naszym serwerze. Dane są zachowywane zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem w celu optymalizacji i zapewnienia płynnego działania naszych witryn. Dane są analizowane przez nas w anonimowej formie i wyłącznie na potrzeby własnych statystyk.

Przetwarzanie odbywa się w imieniu EVER Pharma, a odpowiedzialność za nie ponoszą wspólnie wszystkie firmy grupy EVER. Nasze dane kontaktowe można znaleźć na tej stronie. Nasz inspektor ds. ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem dpo.pl@everpharma.com.

Co do zasady dane nie będą udostępniane stronom trzecim z wyjątkiem podmiotów przetwarzających, które działają wyłącznie na podstawie instrukcji EVER, nie wykorzystują danych na własne potrzeby i związane są oddzielnymi umowami regulującymi przestrzeganie obowiązku ochrony danych określonego w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO)

Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzoru.

Informacje o plikach cookie:

Korzystamy z oprogramowania analizującego użytkowanie tej witryny.

Dzięki analizie danych możemy uzyskać wartościowe informacje o potrzebach użytkowników, które pomagają nam ulepszać witrynę.

W tym samym celu wykorzystujemy również pliki cookie (pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika odwiedzającego witrynę, umożliwiające jego anonimową identyfikację). Można je zablokować lub usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.

Ta witryna korzysta z usługi Google Analytics firmy Google Inc. („Google“), służącej do analizy stron internetowych. Zapisane w pliku Google informacje o Twoich odwiedzinach w tej witrynie są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku uruchomionej opcji anonimizacji adresów IP w tej witrynie Twój adres zostanie skrócony przez Google na poziomie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-sygnatariusza na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skracanie adresu IP dopiero po przesłaniu go w pełnej postaci na serwer Google w Stanach Zjednoczonych będzie się odbywać tyko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google użyje ww. informacji do analizy korzystania z witryny, kompilacji raportów aktywności w witrynie i wykonywania dalszych usług na rzecz operatora witryny w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP wysłany z Twojej przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, wystarczy dokonać zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że może to skutkować ograniczeniem dostępu do pełnej funkcjonalności witryny.

Innym sposobem zapobieżenia udostępnianiu i przetwarzaniu przez Google danych związanych z Twoim korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) generowanych przez pliki cookie jest pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki, dostępnego pod adresem.

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Analytics i Polityce prywatności Google. Uwaga: aby zapewnić anonimizację gromadzonych adresów IP (tzw. maskowanie IP), kod Google Analytics używany w tej witrynie został rozszerzony o wartość „gat._anonymizeIp();“. Dane gromadzone przez Google Analytics w ww. sposób są automatycznie usuwane 26 miesięcy po dacie odwiedzin w tej witrynie.